birl

birl
Scottish Vernacular Dictionary
verb: to twirl or spin, particularly to the point of dizziness
Example: The wean wis birlin roon an roon oan the swivel chair, but she startit tae boak. Ma heid's birlin wi aw this information fae this new Glossary

English dialects glossary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Birl — Birl, v. t. & i. To revolve or cause to revolve; to spin. [Scot.] Sir W. Scott. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Birl — Birl, v. t. & i. [AS. byrlian. [root]92.] To pour (beer or wine); to ply with drink; to drink; to carouse. [Obs. or Dial.] Skelton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • birl — birl; birl·er; …   English syllables

 • birl — [bʉrl] vt., vi. [earlier pirl, to spin, ? echoic, after WHIRL, PURL1] 1. Scot. to spin with a whirring sound ☆ 2. to revolve (a floating log) by treading …   English World dictionary

 • birləşmə — 1. «Birləşmək»dən f. is. 2. is. Təşkilat, ittifaq, cəmiyyət (müxtəlif müəssisə və idarələrin adı). 3. is. hərb. Ayrı ayrı hərbi hissələrdən və digər müstəqil qoşun vahidlərindən ibarət qrup. Tank birləşməsi. – Silahlı qüvvələrimizin bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşmək — f. 1. Bir araya toplaşaraq, bir birinə qarışaraq bir küll halına gəlmək. Nümayişçilər meydanda birləşəcəklər. Hissələr çayın sahilində birləşdi. Qoşunlar hücum etmək üçün birləşdilər. 2. İttifaq bağlamaq, həmrəy olmaq, bir araya toplaşmaq, öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləpəli — sif. bot. Ləpəsi tək, birevcikli. Birləpəli meyvələr. Buğda, arpa birləpəli, paxla isə ikiləpəlidir. Fındıq birləpəli olur. – Sərvkimilər fəsiləsi . . saçaqlı köklərə malik birləpəli bitkilərdir. Qədirov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birl — [[t]bɜrl[/t]] v. t. 1) dial. to cause (a floating log) to rotate rapidly by treading upon it 2) brit. Brit. to spin • Etymology: 1715–25 birl′er, n …   From formal English to slang

 • birləşmiş — «Birləşmək»dən f. sif. Birləşmiş qüvvələr. Çayın birləşmiş iki qolu. Bir nöqtədə birləşmiş xətlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşdirilmə — «Birləşdirilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • birləşdirilmək — «Birləşdirmək»dən məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”